Contact

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe Mark's Sp. z o.o. Marko Walichnowy
Prusak 23 98-420 Sokolniki woj. łódzkie

KRS 0000230447, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 100020152, NIP 9970095052

Secretariat

tel +48 62 78 32 801 - 804
fax +48 62 78 32 805
email: marks@marks.biz.pl

Department of Commerce

tel +48 62 78 32 850 - purchase
raw material / sale

tel +48 62 78 32 851 - supply
tel +48 62 78 32 843 - sale
tel +48 62 78 32 865 - sale canned

fax +48 62 78 32 858
email: bok@marks.biz.pl

Orders

tel +48 62 78 32 842
tel +48 62 78 32 862
fax +48 62 78 32 072
fax +48 62 78 32 073
fax +48 62 78 45 055