Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe Mark's Sp. z o.o. Marko Walichnowy
Prusak 23 98-420 Sokolniki woj. łódzkie

KRS 0000230447, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 100020152, NIP 9970095052

Sekretariat

tel +48 62 78 32 801 - 804
fax +48 62 78 32 805
email: marks@marks.biz.pl

Handelsministerium

Tel. +48 62 78 32 850 - Kauf
Rohstoff / Verkauf
Tel. +48 62 78 32 851 - Lieferung
Tel. +48 62 78 32 843 - Verkauf
Tel. +48 62 78 32 865 - Verkauf
konserviert

email: bok@marks.biz.pl

Bestellungen