Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe Mark's Sp. z o.o. Marko Walichnowy
Prusak 23 98-420 Sokolniki woj. łódzkie

 

KRS 0000230447, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 100020152, NIP 9970095052

Sekretariat

tel +48 62 78 32 801 - 804
fax +48 62 78 32 805
email: marks@marks.biz.pl

Dział handlu

tel +48 62 78 32 850 - zakup
surowca / sprzedaż
tel +48 62 78 32 851 - zaopatrzenie
tel +48 62 78 32 843 - sprzedaż
tel +48 62 78 32 865 - sprzedaż
konserw

fax +48 62 78 32 858
email: bok@marks.biz.pl

Zamówienia

tel +48 62 78 32 842
tel +48 62 78 32 862
fax +48 62 78 32 072
fax +48 62 78 32 073
fax +48 62 78 45 055

Magazyn wyrobów gotowych:
tel +48 62 78 32 855
tel +48 62 78 32 852
tel +48 62 78 32 853
Dział Kadr:
tel +48 62 78 32 871

Praca:

praca@marks.biz.pl

Księgowość:
tel + 48 62 78 32 824
fax + 48 62 78 32 823

Dział techniczny:
tel +48 62 78 32 815Dział produkcji:
tel +48 62 78 32 831
Dział eksportu:
tel +48 62 78 32 840