Projekt Unijny

Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe „Mark’s”spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prusak realizuje w latach 2020-2023 projekt pn: „Opracowanie technologii wytwarzania wyrobów mięsnych o podwyższonym standardzie jakości i bezpieczeństwa zdrowia konsumentów”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania asortymentu kiełbas, zapewniającej podwyższoną jakość oraz wydłużony termin przydatności do spożycia

Wartość projektu: 12 945 083.90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 577 238.56 zł