Projekt Unijny

TYTUŁ PROJEKTU:

„Rozwój działalności eksportowej PPHU „Mark’s” Sp. Z O.O. poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne.”

OPIS PROJEKTU:

Projekt dotyczy promocji oraz rozwoju sprzedaży polskich produktów mięsnych na rynkach międzynarodowych.

Obejmuje wejście na rynki eksportowe wykazujące największy potencjał w kontekście rozwoju sprzedaży produktów mięsnych: niemiecki i francuski oraz wejścia na rynek wietnamski i zjednoczonych emiratów arabskich, wskazanych w PPB jako perspektywiczne.

Zaplanowana promocja Przedsiębiorstwa opiera się przede wszystkim na udziale w imprezach targowych, misji gospodarczej, jednorazowych usługach doradczo-szkoleniowych w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa i innych działaniach informacyjno-promocyjnych. Dzięki udziałowi w wydarzeniach międzynarodowych zostaną stworzone silne fundamenty do pozyskania nowych zagranicznych partnerów handlowych i podniesienia jakości ich obsługi.

CEL PROJEKTU:

Promocja Przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych oraz wzrost działalności eksportowej PPHU Mark’s Sp. Z O.O. poprzez rozszerzenie działalności na obecnych i wejście na nowe rynki eksportowe.

PLANOWANE EFEKTY:

Pozyskanie nowych, zagranicznych partnerów handlowych oraz zaznaczenie obecności firmy na wybranych rynkach perspektywicznych oraz znaczne zwiększenie przychodów z eksportu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 303.200,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 181.920,00 PLN